Wyprawa pełna wyzwań

Unia Europejska planuje stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego do końca 2016 r. Ale co to oznacza w praktyce? Jak wpłynie to na rynek pracy? W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą się przygotować do nowych wyzwań?

Instytut Badawczy Coleman Parkes Research na zlecenie Ricoh zrealizował badanie
„Digital Marketplace: Hope or Hype?” (Rynek cyfrowy: nowe możliwości czy tylko dużo szumu?). Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że zaledwie 8% europejskich przedsiębiorstw jest przygotowanych do funkcjonowania na jednolitego rynku cyfrowym.

Badanie ankietowe przeprowadzono w lipcu 2015 r. Pula badawcza wyniosła 1 360 respondentów reprezentujących osiem różnych branż: edukacyjną, prawną, energetyczną służby zdrowia, administracji publicznej, usługowej, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz dostawców usług finansowych. W ankiecie wzięli udział respondenci z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Luksemburgu, Polski, krajów nordyckich (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii), Portugalii, Austrii i Węgier.

Powiązane artykuły

Znajomość Europejskiej Agendy Cyfrowej

Jedynie 52% spośród osób odpowiedzialnych za zarządzanie w europejskich firmach zna treść postanowień Europejskiej Agendy Cyfrowej. Najniższy poziom świadomości z tego obszaru odnotowano wśród badanych z Portugalii (27%), Belgi (36%), krajów nordyckich (38%) oraz Holandii (39%). Co więcej, zaledwie 8% uznało, że ich organizacja jest przygotowana na zmiany związane z powstaniem jednolitego rynku cyfrowego. Jednocześnie większość z respondentów wskazało, że planuje poszerzenie działalności na całą Europę.

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.