Konieczność osiągnięcia cyfrowej dojrzałości, czyli stanu, w którym organizacja zwiększa skuteczność dzięki wyrafinowanym narzędziom i nieustannie korzysta z technologii, inicjatyw technologicznych i procesów zarządzanych elektronicznie, nigdy nie była większa. Jednak w przypadku małych i dużych firm osiągnięcie szczytu cyfrowych możliwości może nie być tak proste.

W badaniu „Cyfrowa dojrzałość: wyścig na szczyt” przeprowadzonym przez Coleman Parkes Research na zlecenie Ricoh 39% szefów małych firm stwierdziło, że są pewni, iż w ciągu dwóch lat przejdą od stanu cyfrowej transformacji do cyfrowej dojrzałości. W przypadku dużych firm to samo stwierdziło 25% badanych.

Badanie online zostało przeprowadzone w lipcu 2014 r. i wzięło w nim udział 1245 osób podejmujących decyzję z ośmiu branż, takich jak edukacja, prawo, usługi komunalne / energetyczne, opieka zdrowotna, sektor publiczny, handel detaliczny, produkcja i usługi finansowe. Uczestnicy pochodzili z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, Skandynawii (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii), Szwajcarii, Rosji i Bliskiego Wschodu.

Dodatkowe materiały

Związek między dojrzałością i pieniędzmi

Choć małe firmy dostrzegają pozytywny wpływ dojrzałości cyfrowej na zyski, nie są one tak optymistycznie nastawione, jak korporacje (73% wobec 81%). Ponadto dwukrotnie więcej szefów małych firm nie oczekuje, że cyfrowa dojrzałość w jakikolwiek sposób wpłynie na zyski (23% wobec 11%). Jeśli jednak małe firmy obiorą cyfrową dojrzałość jako strategię we wszystkich swoich procesach biznesowych, ich zdanie na temat jej wpływu na zyski może być bardziej pozytywne.

Niewielkie firmy oferujące usługi finansowe cenią dojrzałość cyfrową, ale wskazują również na potrzebę wsparcia

Większość małych firm (70%) z sektora usług finansowych uważa, że jest w stanie zrozumieć, zastosować i skorzystać z nowych technologii szybciej niż ich więksi konkurenci. Ich struktura pozwala im stosować nowe metody pracy szybciej niż duże przedsiębiorstwa.  67% wskazuje, aby osiągnąć stan dojrzałości cyfrowej będzie potrzebowała wsparcia zewnętrznych partnerów. 

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.