Dojrzałość cyfrowa: Kolejny duży krok

Cyfryzacja stanowi kluczowy cel dla wielu przedsiębiorstw, jednak właściwie jak blisko im do osiągnięcia dojrzałości cyfrowej?

Z badania zatytułowanego „Digital maturity: The next big step” [Dojrzałość cyfrowa: Kolejny duży krok], przeprowadzonego przez Coleman Parkes Research i sponsorowanego przez Ricoh wynika, że 71% liderów branżowych uważa, że ich przedsiębiorstwo osiągnie stan dojrzałości cyfrowej w przeciągu najbliższych 5 lat. Z badania wynika również, że 77% liderów branżowych uważa, że osiągnięcie dojrzałości cyfrowej stanowi priorytet dla ich przedsiębiorstwa.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2014 r. w formie ankiety internetowej, na grupie 1245 decydentów biznesowych z ośmiu różnych branż: edukacyjnej, prawnej, energetycznej/dostawy mediów, służby zdrowia, sfery budżetowej, sektora usług detalicznych, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz dostawców usług finansowych. W ankiecie wzięły udział osoby z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, krajów nordyckich (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii), Szwajcarii, Rosji i krajów Bliskiego Wschodu.

Dodatkowe materiały

Dojrzałość cyfrowa kurą znoszącą złote jaja

Chociaż 68% liderów branżowych podaje, że czynnik kosztowy stanowi blokadę w osiągnięciu dojrzałości cyfrowej, wyraźne zdają sobie oni sprawę z wiążących się z nią korzyści finansowych: Prawie trzy czwarte (73%) uważa, że osiągnięcie dojrzałości cyfrowej prowadzi bezpośrednio do wzrostu zysków, a 62% twierdzi, że poprawiłoby to wizerunek ich przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i nowych właścicieli

Sektor edukacyjny plasuje się na czele stawki na drodze do cyfrowej dojrzałości

Branża edukacyjna odnotowuje najszybsze tempo zmian w procesie przechodzenia z fazy trasformacji do cyfrowej dojrzałości tj. etapu rozwoju, na którym organizacja wykorzystuje zaawansowane narzędzia pozwalające zwiększyć wydajność, przejawia duże zainteresowanie nowymi możliwościami technologicznymi oraz angażuje się w rozwój inicjatyw opartych o najnowsze rozwiązania oraz elektroniczne zarządzanie procesami. W porównaniu z sektorem finansowym i publicznym przedstawiciele kadry zarządzającej związani z opieką zdrowotną z znacznie częściej wskazują osiągnięcie stanu dojrzałości cyfrowej jako priorytet dla swojej organizacji.  

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.