Obejrzyj materiał wprowadzający, aby dowiedzieć się więcej

Podsumowanie

Zmiany napędzane przez technologię są nieodłącznym elementem teraźniejszości i wpływają na sposób naszej pracy. Lecz czy przez to jesteśmy faktycznie bardziej kreatywni, produktywni i wrażliwi na potrzeby klientów?

Jak w przyszłości zmieni się relacja pomiędzy ludźmi a technologią? W Ricoh wierzymy, że technologia powinna raczej wzbogacać ludzkie umiejętności, niż z nimi konkurować. Źródłem sukcesu jest tworzenie innowacyjnych procesów, które wzmacniają tę współpracę.

Powiązane artykuły

Analiza sektora usług finansowych

Dla sektora usług finansowych wpływ najnowszych zmian stymulowanych przez technologię okazuje się niejednoznaczny. Kierownictwo w sektorze usług finansowych korzystnie ocenia współdziałanie ludzi i technologii oraz wpływ, jaki technologia wywiera na ich pracę. Równocześnie jednak przyznaje się do utraty dochodów i klientów w wyniku zautomatyzowanych decyzji podejmowanych przez komputery w ostatnim półroczu.

Pojawia się więc możliwość, aby stworzyć przyszłość, w której technologia będzie wzbogacać i uzupełniać umiejętności ludzi, zamiast konkurować z nimi, co tym samym zwiększy ludzką kreatywność i innowacyjność. W przypadku firm, do otrzymanych korzyści będzie należeć większa sprawność biznesowa oraz wyższy poziom obsługi klienta. Ponadto wykorzystanie technologii w ten sposób usprawni procesy zarządzania dokumentami, prowadząc do lepszego zabezpieczenia danych oraz większej zgodności z przepisami.

Analiza sektora opieki zdrowotnej

Tempo zmian technologicznych stanowi największą bolączkę dla systemu opieki zdrowotnej. W miarę rozwoju usług TeleZdrowia w całym systemie opieki zdrowotnej, bardzo ważna stała się konieczność przyspieszenia integracji technologii oraz przekształcenia tradycyjnych procesów.

Ponad 90% kierowników z sektorów opieki zdrowotnej, biotechnologii oraz farmacji stwierdziło wzrost zależności od technologii, której wykorzystanie zwiększyło się w ciągu ostatnich trzech lat, ale większość z nich zgadza się, że jeszcze wiele można uzyskać w zakresie wzrostu wydajności. Do dwóch największych wyzwań należy tempo zmian zachodzących w technologii, które jest znacznie szybsze niż ewolucja wewnętrznych procesów, które ją wspierają, jak również to, że systemy nie są ze sobą powiązane.

Analiza działalności biznesowej na świecie

Liderzy biznesowi na świecie pozytywnie oceniają wpływ technologii na kreatywność i innowacyjność, ale obawiają się trudności w podążaniu za tempem zmian.  Europejscy liderzy biznesu wykazują więcej niepokoju niż liderzy z Azji i Ameryki Północnej, 45% z nich obawia się, że nie będą w stanie dotrzymać kroku technologii i że utracą swoją przewagę konkurencyjną, w porównaniu z 35% z Azji i 37% z Ameryki Północnej.

Analiza sektora edukacyjnego

Liderzy sektora edukacyjnego bardziej korzystnie oceniają wpływ technologii w porównaniu z liderami sektora finansowego, opieki zdrowotnej oraz sektora publicznego.  90% liderów sektora edukacyjnego, co stanowi najwyższy odsetek wśród respondentów, uważa, że dzięki technologii wykazują się w pracy większą pomysłowością i kreatywnością, a 80% z nich twierdzi, że technologia poprawiła ich wydajność.  Największym wyzwaniem według liderów sektora edukacyjnego jest fakt, że technologia ewoluuje szybciej niż procesy i sposoby jej wykorzystania - tak twierdzi ponad połowa z nich (52%).

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.