2495

Europejskie średnie przedsiębiorstwa definiują bariery w rozwoju

Pomoc rządowa często skupia się na małych przedsiębiorstwach, podczas gdy te duże z reguły są w stanie poradzić sobie same. Potrzeby przedsiębiorstw średniej wielkości są często lekceważone, co stawia je w niekorzystnej pozycji – utrudnia im przezwyciężanie nowych oraz tych już istniejących trudności rynkowych.

Przeprowadzone przez firmę Coleman Parkes Research na zlecenie firmy Ricoh Europe badanie zatytułowane „Middle Child Syndrome” pokazuje, że europejskie przedsiębiorstwa średniej wielkości tracą potencjalnie 364 miliardów funtów (433 miliardów euro) rocznie z powodu barier ograniczających ich rozwój.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2016 roku. Wzięło w nim udział 1650 respondentów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Belgii, Luksemburga, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Polski, Portugalii, Austrii, Węgier, Szwajcarii, Rosji i Turcji.

Powiązane artykuły

Średnie przedsiębiorstwa, ale wielkie plany

Branża średnich przedsiębiorstw wyraźnie i na szeroką skalę dąży do rozwoju, co potwierdza fakt, że 38% z nich planuje w najbliższym czasie sprzedaż swoich akcji w ramach oferty publicznej. Kolejne 21% jest zdecydowane w niedługim czasie przejąć inną firmę lub połączyć się z innym przedsiębiorstwem.

Budowanie odpowiednich warunków dla wzrostu średnich przedsiębiorstw

67 procent średnich przedsiębiorstw rywalizuje z nowymi uczestnikami rynku, a także z dużymi przedsiębiorstwami. Aby wzmocnić europejską gospodarkę, rządy i kredytodawcy powinni współpracować ze średnimi przedsiębiorstwami na równi z innymi na rzecz wzrostu i innowacji.