Miejsce pracy zmienione przez nowe technologie

Sieć WWW ma już ponad ćwierć wieku, a ostatnie dziesięciolecia przyniosły technologiczną rewolucję, która całkowicie zmieniła nasz sposób pracy i komunikacji. 

W badaniu zatytułowanym „The Tech Evolved Workplace” [Miejsce pracy zmienione przez nowe technologie], przeprowadzonym przez Coleman Parkes Research na zlecenie Ricoh, 8 na 10 pracowników przewiduje, że w 2036 roku ich miejsce pracy zostanie całkowicie zmienione przez technologie i procesy, które dziś jeszcze nie istnieją. Badanie ukazuje także, które innowacje według europejskich pracowników na nowo zdefiniują ich miejsca pracy w ciągu następnych 22 lat.

Badanie w formie ankiety internetowej przeprowadzono w czerwcu 2014 r., na grupie 2200 pracowników (kierowników wyższego, średniego i niższego szczebla oraz członków zarządu/asystentów) z ośmiu różnych sektorów: edukacyjnego, prawnego, energetycznego, publicznego, zdrowotnego, handlowego, produkcyjnego i finansowego. W ankiecie wzięli udział respondenci z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, krajów skandynawskich (Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii), Szwajcarii, Rosji oraz z krajów Bliskiego Wschodu.

 

Dodatkowe materiały

Pracownicy wykazują coraz większą chęć korzystania z innowacyjnych rozwiązań

Większość pracowników uważa, że w przeciągu najbliższych 10 lat będą swobodnie korzystać z interaktywnych urządzeń dotykowych, technologii rozpoznawania głosu i okularów obsługujących technologię rozszerzonej rzeczywistości. Spodziewają się także, że za dziesięć lat do użytku wejdą także hologramy. Mimo to, mniej niż jedna trzecia pracowników stwierdziła, że ich firmy są nastawione na wykorzystywanie nowych metod pracy i wdrażania technologii, które mogłyby zmienić przyszłość w rzeczywistość.

Miejsca pracy w sektorze publicznym zostaną zrewolucjonizowane do 2034 roku

Pracownicy z sektora publicznego oczekują relatywnie wolniejszego wdrażania nowych technologii w miejscu pracy w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, w porównaniu do osób pracujących w sektorach edukacji, służby zdrowia i usług finansowych. Oczekuje się, że takie innowacje jak rzeczywistość rozszerzona, nabiurkowe roboty i drony będą powszechne w środowisku pracy sektora publicznego w 2034 roku.

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.