Future of Print

Tradycyjnie druk kojarzył nam się z białym urządzeniem stojącym w rogu biura. Ten sposób postrzegania ewoluuje wraz z rozwojem technologii druku. Ta natomiast staje się kluczowym elementem procesów wytwórczych i produkcyjnych. Dzięki drukowi 3D powstają protezy idealnie dostosowane do potrzeb danej osoby. Można też wydrukować prototyp danego produktu.  

Nowe badanie firmy Ricoh Europe, przeprowadzone przez Coleman Parkes, analizuje, w jaki sposób innowacyjne technologie druku tworzą nowe możliwości i zmieniają proces produkcyjny.

Badanie przeprowadzono w maju 2018 r. na grupie 3150 respondentów z przedsiębiorstw różnej wielkości z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Related Articles

Druk 3D i inne technologie druku pozwalają na personalizację produktów i przyśpieszają proces realizacji zamówień

Klienci mają coraz wyższe wymagania, coraz trudniej jest również zdobyć i utrzymać ich lojalność wobec marki. Producenci muszą mieć więc możliwość szybkiej reakcji ma nowe trendy na rynku oraz oczekiwania klientów. 84% przedstawicieli firm działających na rynku konsumenckim wskazało, że klienci domagają się krótszych terminów realizacji zamówień. Natomiast 74% przyznało, że notuje wzrost zainteresowania produktami spersonalizowanymi. W obliczu tych tendencji na znaczeniu zyskują inwestycje w innowacyjne technologie druku a w szczególności druk 3D.

Nowe możliwości oferowane przez technologie druku pozwalają sprostać nowym oczekiwaniom klientów instytucji finansowych

Branża usług finansowych jest obecnie w fazie bardzo dużych zmian. Rośnie znaczenie bankowości elektronicznej a tradycyjne banki muszą zamierzyć się z konkurencją ze strony fintechowych start upów. 83% zarządzających sektorem finansowym uznaje, że przyjęcie nowego bardziej zindywidualizowanego podejścia do klienta będzie ogromnym wyzwaniem. Wsparciem w tym procesie będą innowacyjne rozwiązania z zakresu druku.

Umiejętność korzystania z nowych technologii druku będzie zyskiwała na znaczeniu

Zdaniem odpowiedzialnych za zarządzanie uczelniami wyższymi znajomość i umiejętne korzystanie z nowych technologii druku m.in. cyfrowego czy 3D będą bardzo ważne i cenione na rynku pracy. Co więcej, wdrożenie ich w procesie nauczania przyczyni się do podniesienia jego poziomu. 66% przyznaje, że inwestycja w tym obszarze pozwoli im przyciągnąć większą liczbą studentów. 

Nowe technologie druku rewolucjonizują medycynę

Możliwości oferowane przez druk 3D wpływają na lepszą diagnostykę i skuteczność leczenia. Nie bez znaczenia jest rola, którą druk 3D odgrywa w tworzeniu protez i ortez. Ta technologia pozwala na znaczne przyśpieszenie procesu produkcji, obniżenie kosztów i idealnie dopasowane do potrzeb konkretnej osoby. 

Zarządzający europejskimi firmami dzięki nowych technologiom druku chcą osiągnąć wyższy poziom elastyczności i innowacyjności swojego przedsiębiorstwa.

Jednakże muszą ponownie przemyśleć rolę druku w swojej organizacji. 69% badanych uważa, że firma zyska dzięki temu dodatkowe dochody. Natomiast 67% wierzy, że nowe możliwości oferowane przez druk pozwolą wyróżnić się na tle konkurencji. Innowacyjne funkcje urządzeń drukujących pozwalają ich organizacji działać szybciej. 39% przyznaje, że dzięki nim mogło wprowadzić automatyzację i wykorzystać technologię sztucznej inteligencji.

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.