Podział pracowników na pokolenia to przestarzały stereotyp

Wejście generacji Z na rynek pracy wpłynęło bardzo pozytywnie na środowisko pracy. Różnorodność, którą wnoszą pracownicy z różnych pokoleń jest dla wielu bardzo dużą wartością. 71% badanych przyznaje, że lubi pracować w zróżnicowanych wiekowo zespołach. Co ciekawe, przedstawiciele starszych pokoleń nie mają kompleksu nowych technologii. Wśród wszystkich grup wiekowych przeważa przekonanie, że innowacyjne narzędzia mają pozytywny wpływ na pracę. Te wyniki to ważny sygnał dla pracodawców, którzy muszą spojrzeć na swoich pracowników jako zintegrowaną społeczność, która chce i lubi ze sobą współpracować.

Więcej informacji

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.