Średnie przedsiębiorstwa potrzebują nowych technologii i usprawnionych procesów

Pracownicy oczekują, że w 2017 roku firmy w których pracują będą bardziej kreatywne, a także, że będą szybko wdrażały innowacyjne narzędzia aby sprostać wymaganiom rynku.

  • 57% badanych oczekuje, że zatrudniająca ich firma w najbliższym czasie wykaże się większą kreatywnością w zakresie wykorzystywania zasobów
  • 62% europejskich pracowników uważa, że przedsiębiorstwa w kórych pracują powinny zrobić więcej, aby czerpać korzyści z nowych technologii i procesów
  • 64% zgadza się, że nowe technologie i automatyzacja w znacznym stopniu zwiększą możliwości szybkiego reagowania

Więcej informacji

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.