En arbetsplats med 4G

För första gången i historien är det fyra generationer i den arbetande befolkningen: Baby boom-generationen, generation X, millennials och den nya generationen Z. Det innebär att företagen står inför en unik blandning av generationer som alla förväntar sig, förstår och trivs med olika arbetssätt.

En undersökning som kallas 4G Workplace (En arbetsplats med 4 generationer), som Coleman Parkes Research har utfört på uppdrag av Ricoh Europe, avslöjar att företag kämpar för att tillgodose fyra generationers behov. Faktum är att fler än hälften av de tillfrågade (52 procent) säger att deras företag misslyckats med att tillgodose behoven arbetsstyrkan med den stora generationsspridningen har.

Undersökningen genomfördes i juli 2015 och omfattade 3 352 respondenter från åtta vertikala sektorer, bland annat utbildningssektor, juridisk sektor, allmännyttiga energiföretag, vårdsektor, offentlig sektor, detaljhandel, tillverkningsindustri och finanssektor. Respondenterna återfinns i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Polen, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz, Ryssland, Mellanöstern, Turkiet och Sydafrika.

Relaterade artiklar

Nya generationer ställer nya krav

Generation Z har högre förväntningar på sin arbetsplats än äldre generationer och de blir snabbt otåliga. Bortsett från lönen så kräver Generation Z balans mellan arbets- och privatliv (48 procent), därefter prioriteras att arbeta med bra människor (47 procent), flexibel arbetstid, bra extraförmåner och anställningstrygghet (42 procent vardera). Äldre generationer ställer inte bara lägre krav, även deras främsta prioriteringar skiljer sig. Medan Baby Boom-generationen prioriterar anställningstrygghet, prioriterar Generation X och Millennials balans mellan arbets- och privatliv.

Varför det är bra att vara annorlunda på en modern arbetsplats

Även om det ser ut som om företag brister i att tillgodose behoven hos de olika generationerna är den goda nyheten att medarbetare i alla åldrar tycker om åldersskillnaden och den mångfald det bidrar till. Nästan nio av tio (88 procent) anser att en personalstyrka med varierande ålder är en tillgång för ett företag.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper