Det verkliga värdet av att digitalisera affärskritiska dokument

Sammanfattning

En undersökning som Ricoh sponsrat visar att europeiska företag behöver agera och dra nytta av möjligheterna kring "bigger data" genom att digitalisera de pappersdokument med affärskritisk information som används i beslutsprocesser.

I den senaste undersökningen som utfördes av Coleman Parkes försöker Ricoh ta reda på vilka ekonomiska och driftsmässiga förluster europeiska företagsledare gör.

Undersökningen utfördes under maj och juni månad 2013 av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe PLC. Den webbaserade undersökningen besvarades av 735 beslutsfattare och IT-chefer från 8 vertikala sektorer inom utbildning, rättsväsende, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel, produktion och finanssektor. Deltagarna kom från Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, och de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark plus Schweiz och Ryssland.

 

Related Articles

Finanssektorn digitaliserar för att minska kostnader och förenkla beslutsfattande

Europas finanssektor är bättre än utbildningssektorn, vårdsektorn och den offentliga sektorn på att använda möjligheterna kring "bigger data" – digitalisering av affärskritiska pappersdokument. Men trots att sektorn leder vägen finns mycket kvar att göra.

Det verkliga värdet av att digitalisera affärskritiska dokument

Företagsledare vet att om affärsmöjligheterna kring ”big data” ska realiseras måste man sträcka sig längre än till digitalisering av stora informationsmängder, även de fysiska dokument som innehåller affärskritisk information och insikter måste hanteras. Men företagsledare tror att papperskopior fortfarande kommer att växa på arbetsplatserna.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper