Snabba förändringar utmanar

Undersökningen The Challenge of Speed som the Economist Intelligence Unit har utfört på uppdrag av Ricoh avslöjar att 73 procent av Europas högre beslutsfattare inser att deras företag måste bli snabbare på att anpassa sig till förändrade villkor.

Undersökningen visar också hur europeiska företag i olika branscher agerar för att öka sin mobilitet och vilka åtgärder de borde ta för att anpassa sig snabbare.

Undersökningen baseras på en intervjuserie och svar från 461 tunga europabaserade beslutsfattare. Nästan hälften (49 procent) är högt upp i ledningsstrukturen och 23 procent är styrelseordförande, vd, eller vice vd.

Related Articles

Snabbhet och kvalitet under stress: Vad skiljer sig i finanssektorn? 

Finanssektorn bollar motstridiga krav från konsumenter, tillsynsmän och aktieägare samtidigt som man måste anpassa sig till snabba förändringar. Banker och försäkringsbolag använder mycket teknik för att vara snabba – mer än någon annan bransch. Men osammanhängande äldre datasystem gör ändå att det tar lång tid, och det finns stora behov av att förnya tekniken och förenkla kärninformation och dokumentprocesser.     

Företag i Europa är inte så snabba som de tror

Om man frågar företagsledare i Europa hur snabbt deras företag kan förändras jämför de sig tre gånger hellre med en racerbåt (48 procent) än med en supertanker (17 procent), samtidigt tror de det motsatta om sina konkurrenter. Verkligheten är den, samtidigt som de försöker att förändras snabbare, överskuggas det av allt större utmaningar med en snabbutvecklande arbetsstyrka, teknikdrivna förändringar och bakomliggande kärnverksamhetsprocesser som säkerställer att förändringarna är hållbara.

Optimera vårdsektorns arbetsprocesser men värna om FoU

Chefer i den europeiska vårdsektorn tror att teknik kommer att vara den största drivkraften till förändringar de kommande tre åren. Men de oroar sig över att snabba förändringar kan vara riskfyllt, och de största riskerna finns i 1) tekniken i sig och inom 2) FoU.

De är splittrade gällande vilka områden som är viktigast att förändra. Men de flesta förväntar sig de största förändringarna i kärnverksamhetens processer de kommande tre åren.

Varför behovet av ett gemensamt angreppssätt och mindre byråkrati är viktigt för en bra studieupplevelse

Utbildningsledare i Europa vet att deras institutioner behöver moderniseras snabbare än vad som skett de senaste tre åren. Nästan alla (98 procent) känner sig pressade att anpassa sig till snabba teknikdrivna förändringar. Men de sporras också av vad , och de tror att så kallad förstärkt verklighet är den teknik som har störst potential att påverka institutioners prestanda och förhöja studieupplevelsen kommande tre år.

Områden man oroas över är back-office-funktioner. De två största hindren är svårigheten att få anställda, affärsenheter och funktioner att sluta upp kring ett gemensamt angreppssätt (44 procent), och byråkratiska beslutsprocesser (35 procent).

Statliga organ anser det mindre brådskande att anpassa sig till teknikdrivna förändringar

Endast 27 procent av statliga chefer känner att det är viktigt eller känner en stor press att anpassa verksamheten efter snabba förändringar. Men fler förändringar är på väg. förväntar sig att 50 procent av invånarna och 80 procent av företagen ska samverka med statliga verk digitalt 2015, och invånarna kräver enklare sätt att kommunicera med statliga organ.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper