Företagsledare i finanssektorn avslöjar hur snabba förändringar utmanar och hur man kan förändra snabbare

De största hindren för att öka mobiliteten är processrelaterade. Byråkratiska beslutsprocesser är det största problemet anser 47 procent, sedan kommer ineffektiv sammanlänkande teknik (40 procent), och därefter bristande informationsåtkomst (35 procent). Genom att förbättra företagets kärnprocesser kan man vända vad som i dag uppfattas som risker till fördelar och öka förändringstakten samtidigt som man tillgodoser kundkrav, förblir effektiv och minimerar risker.

Större kunskap och drivande interna förändringsprogram hjälper företag att anpassa sig efter utvecklingen. Om kritiska affärsproceser optimeras kan företagsledare investera mer tid och resurser i kärnverksamheten och på så sätt driva företaget framåt.

Konkurrensfördelar, branschstatus, och möjligheter att förverkliga stora vinster står på spel. Företag i finanssektorn måste i dag anpassa sin verksamhet så att man kan hantera snabba förändringar, för att i morgon kunna vinna över sina konkurrenter

Mer information:

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper