En CIO som driver förändring

En undersökning som Ricoh sponsrat visar att tekniken utvecklas snabbare än de interna processer som stödjer den, och att mer än 1/3 av alla företagsledare oroar sig för att deras organisationer inte kommer att kunna hänga med i teknikutvecklingen, och att de därmed kan förlora konkurrensfördelar.

I den senaste undersökningen som Coleman Parkes genomförde har Ricoh försökt ta reda på hur pass redo olika organisationer är för framtiden. Den ställer även frågan om våra CIO:er är redo att leda sina organisationer igenom den förändring som krävs? Och i hur hög grad har de har de förutsättningar som krävs för att säkerställa att deras organisation på ett framgångsrikt sätt möter de utmaningar som väntar och samtidigt bevarar organisationens konkurrensfördelar?

Undersökningen genomfördes under maj och juni 2013 av Coleman Parces Research. I den webbaserade enkäten ingick 735 seniora företagsledare och IT-beslutsfattare i åtta vertikala sektorer: utbildning, rättsväsende, vatten/energi, vårdsektor, offentlig sektor, detaljhandel, produktionssektor och finanssektor. Deltagande respondenter kom från Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark), Schweiz och Ryssland.

Related Articles

Hur ser framtidens CIO inom den offentliga sektorn ut? 

Europeiska företagsledare har identifierat de nyckelegenskaper som kommer att krävas av morgondagens framgångsrika CIO:er inom den offentliga sektorn: en bakgrund inom marknadsföring och teknisk expertis (på delad första plats), följt av expertis inom affärskritiska processer. Även om 90 av företagsledarna håller med om att deras CIO är kompetent att driva den digitala omvandlingen av leverans av offentlig service, är över två tredjedelar av de europeiska organisationerna inom den offentliga sektorn långt ifrån redo för den digitala omvandlingen.

Lever ni kvar i medeltiden?

Europeiska företagsledare är ännu inte helt redo för den digitala eran, hela 63 % av de tillfrågade svarar att de är långt ifrån redo för en digital förändring. Den viktigaste åtgärden som har den största positiva effekten på tillväxten är optimering av affärskritiska processer. Trots detta har CIO:er inte de förutsättningar som krävs för att kunna förändra dessa, endast 9 % tror att deras CIO kan genomföra förändringar på detta område.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper