Europeiska ledare i offentliga sektorn definierar en framgångsrik CIO för framtidens digitala leverans inom offentlig service

Morgondagens CIO inom den offentliga sektorn ska vara en erfaren marknadsförare med expertis inom teknik och affärskritiska processer, säger ledare inom organisationer inom offentliga sektorn i Europa. Undersökningen avslöjar att CIO:er fortfarande är populära bland branschens chefer - och majoriteten håller med om att de är kvalificerade att driva den digitala omvandlingen av offentlig service.

De egenskaper som identifierats sammanfaller med EU:s digitala agenda med fokus på att göra det lättare för företag och medborgare att samverka med offentliga institutioner över hela EU. Dessutom ska man överföra den offentliga servicen i Europa till "elektronisk administration som standard", så det tillsammans med kriterierna kommer hjälpa till att höja effektiviteten och ge medborgarna bättre digitala tjänster.

Trots optimismen och stödet för dagens CIO:er visar undersökningen att 68 procent av organisationerna inom den offentliga sektorn i Europa inte alls är redo för den digitala omvandlingen. De möjliga orsakerna till den långsamma förändringstakten avslöjas när ledare inom den offentliga sektorn säger att trots att deras CIO:er har befogenhet att driva förändringar primärt inom de kritiska områdena ekonomisk ledning, kundengagemang och data-/affärsinformation, kan bara 9 procent ändra verksamhetskritiska processer.

Mer information

 

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper