Europa efterfrågar kommunikationsinsatser

Mängden irrelevant kommunikation gör att kunder tappar tålamodet och majoriteten är redo att vidta åtgärder mot varumärken och leverantörer.

En undersökning som kallas Communication Crackdown, som utförts av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe, avslöjar att kunder översvämmas av irrelevant kommunikation och skräpmejl. 69 procent har avregistrerat sig från en utskickslista och 18 procent har bytt leverantör.

Undersökningen genomfördes i januari 2016 och omfattar 2 892 respondenter från Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Sydafrika, Schweiz,  Polen, Ryssland, Belgien, Turkiet, Nederländerna, Förenade Arabemiraten, Sverige, Danmark, Saudiarabien, Norge, Qatar, Finland och Kuwait.

Relaterade artiklar

Detaljhandel och utbildningssektor pekas ut

Tre fjärdedelar av utskicken som detaljhandeln och utbildningsinstitutioner i Europa skickar ut är irrelevanta, enligt konsumenterna. Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen (76 procent) säger att utskick de får av detaljhandeln är irrelevanta, och 75 procent säger samma sak om de utskick de får från utbildningsinstitutioner som skolor, högskolor och universitet.

Kunder är villiga att hjälpa till

Majoriteten kunder (64 procent) anser att företag borde göra mer för att anpassa sin kommunikation efter individuella omständigheter. Och de goda nyheterna är att kunderna är villiga att hjälpa till. 80 procent av de svarande är villiga att ge personlig information för att säkerställa att kommunikationen är riktad och relevant. Dessutom är 18 procent villiga att dela sina internetvanor, andra 18 procent skulle dela sin löneklass, och en av tio skulle kunna tänka sig att ge ut sina patientjournaler.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper