Använd alltid aktuell teknologi för att ha mer kontroll över företagstillväxten

Över två tredjedelar (69%) av företagsledarna vill använda teknik för att ha mer kontroll över sin organisation så att de lättare kan anpassa sig till förändringar. Ett liknande antal (61%) säger dock att de önskar att den teknik de använder ska vara mer flexibel och anpassad till kundernas behov. Med den genomsnittliga årliga kostnaden för att uppgradera tekniken,på cirka 26 000 euro, finns det också en tydlig önskan om ett mer kostnadseffektivt sätt att alltid vara aktuell.

Mer information

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper