En efterfrågad och livlig resa

EU planerar att förverkliga en digital inre marknad i slutet av 2016. Vad betyder det i praktiken? Vilka konsekvenser kommer det att få för arbetskraften? Och hur kan företag anpassa sig till den ökade konkurrensen?

En undersökning som kallas Digital Marketplace: Hope eller Hype? som utförts av Coleman Parkes Research och som sponsrats av Ricoh Europe, avslöjar att endast åtta procent av de europeiska företagen är redo för en digital inre marknad.

Undersökningen genomfördes i juli 2015 och omfattar 1 360 respondenter från åtta vertikala sektorer; utbildningssektor, juridisk sektor, allmännyttiga energiföretag, vårdsektor, offentlig sektor, detaljhandel, tillverkningsindustri och finanssektor. Respondenterna återfinns i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Polen, Norden, Portugal, Österrike och Ungern.

Relaterade artiklar

Medlemsländer med olika förutsättningar?

Endast hälften av alla företagsledare är medvetna om EU:s digitala agenda (52 procent). Medvetenheten är som lägst i Portugal med endast 27 procent, därefter kommer Belgien med 36 procent, Norden (38 procent) och Nederländerna (39 procent). Endast åtta procent av alla företag och organisationer är redo för vad som är tänkt att vara den mest omvälvande regleringen för affärsmarknaden i modern tid - den digitala inre marknaden. Ändå har majoriteten ambitiösa expansionsplaner för Europa.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper