Behovet av att nå digital mognad – när verksamheten satsar på teknikdrivna initiativ och använder sofistikerade verktyg för att höja sin prestanda, hantera digitala processer och hålla tekniken uppdaterad – har aldrig varit större. Men för både små och stora företag är resan dit kanske inte helt enkel.

I undersökningen Digital maturity: The race to the summit som Coleman Parkes Research har utfört på uppdrag av Ricoh är 39 procent av företagsledarna för mindre företag säkra på att de inom två år kommer att ha nått så kallad digital mognad, jämfört med 25 procent av företagsledarna för större företag.

Webbundersökningen genomfördes under juli 2014 och omfattade 1 245 beslutsfattare inom åtta vertikala sektorer inklusive utbildningssektor, juridisk sektor, vårdsektor, offentlig sektor, detaljhandel, tillverkning och finanssektor. Respondenterna återfinns i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz, Ryssland och Mellanöstern.

Related Articles

Länken mellan digital mognad och lönsamhet

Mindre företag uppskattar den positiva påverkan digital mognad har på avkastningen, men de är inte lika optimistiska som större företag (73 procent jämfört med 81). Dessutom är det dubbelt så många små (23 procent) som stora (11 procent) företag som inte förväntar sig att digital mognad ska påverka företagets ekonomi alls. När mindre företag tar ett strategiskt grepp för verksamheten växer en positivare bild fram om hur digital mognad kan påverka vinstmarginalen.

Mindre företag i finanssektorn värderar digital mognad högt men de behöver hjälp på vägen 

Las compañías del sector financiero son, de todos los sectores, las que más reconocen la importancia de alcanzar la madurez digital para el éxito económico de su organización. De hecho, el 78% de los directivos de este sector considera que la madurez digital es una prioridad para sus organizaciones debido a las numerosas ventajas que conlleva.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper