Digital mognad: nästa stora steg

Digitalisering är ett prioriterat mål för många verksamheter men hur långt har de kvar tills de når en digital mognad?

I undersökningen "Digital maturity: The next big step" som Coleman Parkes Research har utfört på uppdrag av Ricoh känner hela 71 procent av företagsledarna sig säkra på att deras verksamheter inom bara fem år kommer att ha nått digital mognad. Undersökningen visar också att 77 procent av företagsledarna prioriterar digital mognad.

Webbundersökningen genomfördes under juli 2014 och omfattade 1 245 beslutsfattare inom 8 vertikala sektorer inklusive utbildningssektor, juridisk sektor, vårdsektor, offentlig sektor, detaljhandel, tillverkning och finanssektor. Respondenterna återfinns i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz, Ryssland och Mellanöstern.

Related Articles

Digital mognad är lönsamt

68 procent av företagsledarna anger att kostnader är det största hindret för att nå digital mognad, även om de ser lönsamheten. Nästan tre fjärdedelar (73 procent) anser att en digital mognad ger ökad vinst och 62 procent säger att det gör deras verksamhet attraktivare för potentiella investerare och nya ägare.

Utbildningssektorn visar vägen

Utbildningssektorn är den sektor som kommit längst i den digitala utvecklingen. Sektorn går mot så kallad digital mognad; när ett företag satsar på teknikdrivna initiativ och använder sofistikerade verktyg för att höja sin prestanda, hantera digitala processer och hålla tekniken uppdaterad. Det är en högre andel utbildningsledare än beslutsfattare inom finanssektor och offentlig sektor som prioriterar digital mognad.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper