Anpassning till en kraftfull digital verklighet

En av huvuduppgifterna som företag möter idag är att använda innovativa teknologier och tjänster på bästa sätt för att göra det möjligt för medarbetarna att arbeta smartare. För att företaget skall kunna garantera en långsiktig framgång och behålla sina medarbetare och sin konkurrenskraft, måste de lyssna på och anamma de krav som medarbetarna ställer. Den digitala arbetsplatsen kan inte längre vara en strävan för företag – den måste vara en nära företstående verklighet.

Related Articles

Hur mycket tid kan teknologi ge dig?

En bättre tillgång till teknologi kan i snitt ge europeiska tjänstemän motsvarande 3,5 dagar i extra tid per månad - nästan lika mycket som två extra helger. 59 % anser att mer innovativ teknologi skulle ha en positiv effekt på deras arbete. Samtidigt är 47 % inte övertygade om att den teknologi de använder i sitt arbete inte ger dem möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

Do you have a digitally empowered workplace?

People work smarter in digital workplaces. But where is your business on the journey to becoming truly empowered? Are you a trailblazer using new forms of tech to take that next big leap? Or are you a guardian wanting to make sure staff feel comfortable with the tech they use? Take our quiz now.

Anställda kräver mer utbildning i nya digitala teknologier

Teknologin är bara halva bilden när det kommer till att jobba smartare. Även om europeiska tjänstemän vill använda mer innovativ digital teknologi på jobbet erkänner 40 % att de saknar kompetens att utföra det effektivt. Samtidigt önskar 67 % att arbetsgivaren satsar mer på utbildning så de kan jobba så bra som möjligt med de nya digitala verktyg och tjänster som de har.     

Medarbetare är optimistiska inför en digital framtid

Medarbetare över hela Europa är mycket positiva till att deras arbetsplats digitaliseras. Överväldigande 98 % är entusiastiska eller begeistrade över att ny teknologi introduceras. Samtidigt tror 65 % att en automatisering kommer att ha en positiv inverkan på hur de arbetar och 52 % håller med om att artificiell intelligens kommer att ge samma resultat. 

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper