Se förhandsvisningen för mer information

Sammanfattning

Teknikledda förändringar finns överallt och påverkar vårt sätt att arbeta i stort. Men gör de oss kreativare, produktivare och bättre på att svara på kundernas behov?

Hur kommer förhållandet mellan människor och teknik att förändras i framtiden? På Ricoh anser vi att teknik bör berika snarare än tävla med människors färdigheter. Framgång kommer när man skapar innovativa processer som förstärker denna samverkan.

Related Articles

Finansiella tjänster - en inblick

De senaste resultaten vid teknikstyrd förändring visar ett blandat utfall i sektorn för finansiella tjänster. Cheferna inom finansiella tjänster är positiva avseende förhållandet mellan människa & teknik, samt teknikens inverkan på verksamheten. De medger dock att de, de senaste sex månaderna, har förlorat både pengar och kunder till följd av ett automatiserat beslut som tagits av en dator.

Det finns en möjlighet att skapa en framtid där tekniken berikar snarare än konkurrerar med människors färdigheter - och därigenom ökar personalens kreativitet och innovationsförmåga. I sin tur kan företagen verkligen dra nytta av mer produktiva arbetssätt och stärka förmågan att erbjuda en bättre upplevelse för kunden. Utnyttjande av teknologi på detta sätt hjälper till att stärka dokumentprocesser, vilket leder till en mer effektiv datasäkerhet och efterlevnad.

Insikter från hälso- och sjukvården

De snabba teknikförändringarna är hälso- och sjukvårdens största problem. I takt med att telemedicin/televård växer inom alla områden för hälso- och sjukvården har behovet för att snabbt kunna integrera och förändra traditionella processer aldrig varit större.

Mer än 90 procent av cheferna inom hälso- och sjukvård, bioteknik och läkemedel har blivit mer beroende av teknik under de senaste tre åren, men majoriteten är överens om att det finns rum för förbättrad effektivitet. De två största utmaningarna är att tekniken utvecklas snabbare än de interna processer som stödjer den och att systemen inte är integrerade med varandra.

Insikter från global affärsverksamhet

Globala affärsledare är positiva kring teknikens påverkan på kreativitet och innovation men är oroliga för att inte kunna hålla jämna steg med förändringstakten. Europeiska affärsledare visar större oro än sina kollegor i Asien och Nordamerika, 45 procent anser att de är oroade för att inte kunna hålla jämna steg med teknikutvecklingen och därmed förlora sin konkurrensförmåga, jämfört med 35 procent i Asien och 37 procent i Nordamerika.

Insikter från utbildningssektorn

Ledare inom utbildningssektorn är mer positiva än ledare inom finanssektorn, vårdsektorn och den offentliga sektorn när det handlar om hur teknik påverkar deras verksamhet. 90 procent av ledarna inom utbildningssektorn, den högsta andelen i undersökningen, ansåg att teknik hade gjort dem mer fantasifulla och kreativa på jobbet, medan 80 procent hävdar att den har gjort dem mer produktiva. Den största utmaningen inom utbildningssektorn är att tekniken utvecklas snabbare än de processer eller de system som utnyttjar den – över hälften (52 procent) anser att så är fallet. 

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper