Öka andelen iWorkers

En undersökning som Ricoh sponsrar visar att europeiska företagsledare kan förvänta sig allt fler ”intelligent workers” (iWorkers) - det vill säga anställda som är pålitliga och kompetenta, som utför sitt uppdrag snabbt och noggrant, och som har tillgång till all den information de behöver för att hantera både verksamhetens och kundernas skiftande behov - genom att optimera tekniken och undvika informationssilos.

I den senaste undersökningen som utfördes av Coleman Parkes analyserar Ricoh hur man etablerar en starkare arbetsstyrka och avslöjar hur företag kan dra nytta av fler iWorkers i sin organisation.

Undersökningen gjordes maj-juni 2013 av Coleman Parkes Research. I den webbaserade undersökningen ingick 735 höga tjänstemän och beslutsfattare verksamma inom åtta vertikala sektorer. Utbildning, rättsväsende, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel, produktion och finanssektor. Deltagarna kommer ifrån Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz och Ryssland.

Related Articles

Processoptimering är nyckeln till hur man etablerar en delningskultur och ökar andelen iWorkers

Företag i Europa med färre än 500 anställda är mycket snabbare än större organisationer på att fullfölja sin digitalisering. Nu måste företagen också optimera sina affärskritiska processer och dokumentflöden för att skapa en delningskultur och attrahera iWorkers.

Dra nytta av fördelarna med iWorkers

Företagsledare vet att om man ska kunna underlätta informationsdelning och vara mer lyhörd inför kundernas önskemål måste man optimera tillgängligheten till affärskritiska dokument och dokumentprocesser. Detta är nu på gång och man förväntar sig att det ska vara klart till 2018 då traditionella arbetssätt ska granskas och förändras för att hänga med i den teknikdrivna utvecklingen.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper