Ambition hämmas av olika hinder

Trots att de är enormt ambitiösa rapporterar 93 procent av de medelstora företagen att de upplever att det finns barriärer som hindrar dem från att nå sin fulla potential. De tre största hindren för tillväxt anses vara:

  • att följa komplex och kostsam reglering,
  • svårt att locka de bästa talangerna,
  • svårigheter med inköp och finansiering av rätt teknik för att stödja sina ambitioner.  

Mer information

 

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper