Workforce United

Arbetare i alla generationer är mer enade än någonsin

Arbetsstyrkan är mer enad än någonsin i sitt krav på stora förändringar i hur vi alla ska driva affärsverksamhet i framtiden.

I en ny studie från Ricoh Europe, utförd av Coleman Parkes, undersöker vi i fall skillnader i åsikter och attityder i olika generationer, på arbetsplatsen, har blivit större eller minskat. Studien belyser även hur mycket uppmärksamhet affärsrörelser behöver ägna åt olika generationers förväntningar och hur man på bästa sätt får alla att trivas.

Generationerna definieras som nedan:

• Fyrtiotalistgenerationen: 1946 – 1964
• Generation X: 1965 – 1980
• Generation Y: 1981 – 1995
• Generation Z: 1996 – Idag

Undersökningen genomfördes år 2019 och omfattade 4 580 som Österrike, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Irland.

Related Articles

Arbetare söker efter arbetsgivare vars värderingar matchar deras

Yrkesval och arbetssätt blir i allt större utsträckning en definierande faktor för vilka vi är som individer, oavsett ålder. Unga anställda beskrivs ofta som värdemotiverade idealister. Det stämmer, men även på alla andra. Två tredjedelar (65 %) i alla generationer tror på sitt företags värderingar och ideal. Majoriteten av anställda i alla generationer anser att hållbarhet måste vara en kärnprioritering i framtida affärsverksamheter. När så många delar samma åsikt verkar det oundvikligt att det sätt världen bedriver affärsverksamhet på kommer att förändras under kommande år.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper