Utbildning och ny teknologi har viktiga roller att spela

Resultaten visar att de flesta arbetstagare är redo att förändra hur de arbetar, men de inser även att de inte kan göra det utan hjälp. De tror på vidareutbildning och ny teknologi som verktyg för att uppnå full potential. Fler än två tredjedelar (69 %) anser att de bästa företagen är de som investerar i digital teknologi och utbildning för personalen. Insikten att de anställda är enade i sin önskan om att bidra mer på arbetsplatsen är första steget mot att tackla låg produktivitet.

Mer information

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper