Aina ajan tasalla olevalla teknologialla liiketoiminnan kasvu paremmin hallintaan 

Yli kaksi kolmasosaa (69 %) yritysjohtajista haluaa käyttää teknologiaa organisaationsa saamiseksi paremmin hallintaan, jotta muutokseen mukautuminen sujuisi helpommin. Kuitenkin lähes yhtä moni (61 %) sanoo toivovansa, että heidän käyttämänsä teknologia olisi joustavampaa ja helpommin mukautettavissa asiakkaiden toiveisiin. Koska teknologiapäivityksistä vuosittain aiheutuviksi kustannuksiksi on todettu noin 26 000 euroa, toivotaan selkeästi myös kustannustehokkaampia tapoja pysytellä aina ajan tasalla.

Lisätietoja

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat