Eurooppalaiset keskisuuret yritykset kertovat kasvuesteistä

Koska hallitusten tuki kohdistuu useimmiten pienyrityksiin, ja suuryritykset pystyvät yleensä huolehtimaan itsestään, keskisuuret yritykset jäävät usein ilman tarvitsemaansa huomiota. Keskisuuret yritykset ovat tällöin epäedullisessa asemassa uusien ja vanhojen esteiden ylittämisessä.

Coleman Parkes Research -tutkimysyhtiön tekemä, Ricoh Europen sponsoroima tutkimus "Middle Child Syndrome" (keskimmäisen lapsen syndrooma) paljastaa, kuinka eurooppalaiset keskisuuret yritykset jäävät vuosittain paitsi jopa 433 miljardin euron tuloksesta kasvuesteiden takia.

Heinäkuussa 2016 suoritettuun kyselyyn osallistui 1650 vastaajaa Isosta-Britanniasta, Irlannista, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Belgiasta, Alankomaista, Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Puolasta, Portugaliasta, Itävalasta, Unkarista, Sveitsistä, Venäjältä ja Turkista.

Asiaan liittyviä artikkeleita

Oikeanlaisen kasvuympäristön luominen keskikokoisille yrityksille

67 % keskikokoisista yrityksistä kokee kilpailun uusien tulokkaiden ja suuryritysten kanssa haasteellisena. Euroopan talouden vahvistaminen vaatiikin, että valtiot ja johtajat keskittyvät keskikokoisten yritysten avustamiseen sekä kasvun ja innovoinnin tukemiseen.

Keskisuurten yritysten suuret suunnitelmat

Eurooppalaisilla keskisuurilla yrityksillä on selkeät ja laajat pyrkimykset. Yrityksistä 38 prosenttia suunnittelee osakkeiden myyntiä julkisilla markkinoilla lähitulevaisuudessa. 21 prosenttia suunnittelee yritysostoa tai sulautumista hyvin pian.

X

Anna tietosi ladataksesi white paper -asiakirjat