Empowering Digital Workplaces

Elastyczność to zarówno stan umysłu, jak i zdolność szybkiego reagowania. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, firmy muszą wdrożyć odpowiednie rozwiązania, które pozwalają efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Tego rodzaju transformacja zaczyna się od technologii.

Ale czy zwiększenie elastyczności jest prawdziwym priorytetem dla prezesów średnich i małych przedsiębiorstw? Czy zdecydują się zainwestować w innowacyjne rozwiązania, aby skorzystać z nowych trendów i możliwości? Czy prezesi średnich i małych firm mają jasną wizję technologiczną i rozumieją, które rozwiązania przyniosą im największe korzyści?

Nowe badanie przeprowadzone przez Censuswide na zlecenie Ricoh Europe analizuje wyzwania i możliwości wynikające z budowy bardziej dynamicznych i elastycznych środowisk pracy.

Badane przeprowadzono w grudniu 2017 roku. Wzięło w nim udział 1608 prezesów średnich i małych przedsiębiorstw z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Dodatkowe materiały

Do you have a digitally empowered workplace?

Business agility is both a mind-set and an ability to respond quickly. The culture needs to be open-minded, allow for quick decision-making and taking measured risks. The technology embedded needs to allow the business – especially SMBs – to scale quickly or change direction in a cost-effective way. Discover how your organisation is fairing in this 2-minute quiz…

Kultura i procesy równie istotne co technologia na drodze do zwiększania zwinności biznesowej

Wielu liderów ma jasno określoną wizję dotyczącą technologii i wie, jakie rozwiązania zapewnią im najwięcej korzyści. Technologia to jednak za mało, aby zadbać o zwinność biznesową firmy. Jedynie 33% europejskich liderów deklaruje aktywne zachęcanie do budowania atmosfery, w której priorytetem jest szybka reakcja na potrzeby klientów. Żeby naprawdę skorzystać z fali zmian, za odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi muszą podążać także otwarta kultura i płynne procesy.

Inwestycje w nowoczesne technologie mają priorytetowe znaczenie

52% prezesów średnich i małych przedsiębiorstw jest zdania, że bez inwestycji w nowe technologie ich firma upadnie w ciągu 5 lat. Dostęp do nowoczesnych narzędzi pozwala firmie budować trwałą przewagę konkurencyjną.

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.