Workforce United

4 pokolenia w pracy – łączy je znacznie więcej niż przypuszczaliśmy

Czy podejście do pracy i wartości, którymi kieruje się pracodawca będą różniły się w zależności od pokolenia do którego zalicza się pracownik? W jaki sposób firma powinna być przygotowana na realizację potrzeb różnych grup wiekowych? Tymi kwestiami zajmujemy się w naszym najnowszym projekcie badawczym zrealizowanym przez Coleman Parkes.


Badanie przeprowadzono w 2019 r. na grupie 4580 respondentów z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W puli badawczej znaleźli się przedstawiciele pokoleń:

• Baby Boomers: 1946–1964
• Pokolenie X: 1965–1980
• Pokolenie Y: 1981–1995
• Pokolenie Z: 1996–dziś

Analiza wyników pokazuje, że pracowników reprezentujących różne pokolenia łączy znacznie więcej niż dotąd przypuszczaliśmy. W szczególności dotyczy do sfery wartości.  

Dodatkowe materiały

Wartości, którymi kieruje się firma mają ogromne znaczenie dla pracowników

Stereotypowo uznaje się, że idealistyczne nastawienie cechuje szczególnie młodych ludzi. Nasze badanie pokazuje, że ten aspekt ma duże znaczenie dla większości populacji niezależnie od wieku. Dwie trzecie (65%) wszystkich badanych przyznaje, że wierzy i identyfikuje się z wartościami, którymi kieruje się ich firma. Gros wszystkich badanych dostrzega wagę zrównoważonego rozwoju i rosnącą rolę, jaką ta idea powinna odgrywać w sposobie funkcjonowania ich przedsiębiorstwa w przyszłości

X

Podaj swoje dane, aby pobrać białą księgę.