Future of Print

Utskrifter har traditionellt sett bara varit det som kommer ut ur den vita maskinen i hörnet på kontoret. Den uppfattningen håller snabbt på att ändras i takt med att utskriftsteknologin utvecklas till att bli en del av kärnan inom tillverknings- och produktionsprocesser. Inom den medicinska sektorn tillverkar läkemedelsbolag proteser med 3D-teknik, skräddarsytt för den enskilde patienten. Inom detaljhandeln tillverkar säljare skor och designtryck på begäran, vilket minimerar lagerstocken. Inom skolväsendet kan elever skaffa personanpassade textböcker, vilket håller nere kostnader och förbättrar inlärningen.

I en ny studie från Ricoh Europe, utförd av Coleman Parkes, undersöker vi hur nya och framväxande utskriftsteknologier bidrar till att omstrukturera industrier och skapa möjligheter för verksamheter över kontinenten.

Studien genomfördes maj 2018 och bestod av 3 150 respondenter från företag av alla storlekar i Österrike, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Irland.

Related Articles

Nya utskriftsteknologier revolutionerar sjukvården

Majoriteten av vårdexperterna använder sig av nya utskriftsteknologier som hjälper till att förbättra diagnoser och minska dödligheten. De använder även innovationer inom utskriftsområdet för att snabbt kunna tillverka individanpassade implantat och proteser, vilket förkortar den tid som patienten behöver vara inlagd på sjukhus.

Digital tillverkning och 3D-utskrifter framträder som framtida nyckelfärdigheter

De kunskaper man får genom att använda nya teknologier som t.ex. digital framställning och 3D-utskrift är avgörande för hur framgångsrik utbildningen blir, men även som förberedelse inför arbetsmarknaden efter examen. Detta anser majoriteten av ledarna på instutioner inom högre utbildning. 66 % anser att investeringar i ny utskriftsteknologi är en av nycklarna för att kunna attrahera nya studenter och att öka deras tillfredsställelse med sin institution och utbildning.

Europeiska företagare lägger fokus på utskrifter för att driva innovation och agilitet framåt

Företagare behöver ändra sitt synsätt på vilken roll utskrifter har för verksamheten. 69 % anser att utskrifter kommer kunna skapa avgörande lönsamhet och 67 % använder det för att tillhandahålla konkurrenskraftig differentiering, vilket förflyttar utskrifterna från kontorslandskapet till ledningsrummet. Med de nya möjligheterna inom utskriftsområdet skapas grunder för en strategisk agilitet och förbättringar inom innovation. 39 % har infört nya utskriftsteknologier för att anpassa sig till AI och automation.

X

Fyll i kontaktinformation för att ladda ner whitepaper